Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag:


Problematiek binnen het gezin
Hulp bij het vinden van een passende dagbesteding
Netwerk van familie en vrienden onderhouden
Resocialisatie na uitval, zoals detentie
Hulp bij ADL
Ondersteuning bij post en administratie
Ondersteuning richting Begeleid wonen
Contacten met externe organisaties zoals; de reclassering, GGZ, VNN, gemeente en woningbouwverenigingen