Zorg Noord Nederland biedt (forensische) ambulante begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en problemen op meerdere leefgebieden. Deze groep valt in zorgland vaak tussen wal en schip, waardoor er voor hen nog maar weinig gebeurt. Maar niet als het aan ons ligt! Wij kunnen snel starten. We werken niet met wachtlijsten en maken direct bij aanvang goede vervolgafspraken met onze cliënten. Zo kunnen we meteen duidelijke stappen zetten.